O nama

SKY Media, agencija za promociju i marketing, je mlada agencija koja egzistira od 01.01.2009. godine. Sjedište firme je u ulici Mula Mustafe Bašeskije 6, 71000 Sarajevo, Općina Stari Grad. Poslovi koje obavljamo vezani su za oglašavanje i evente koje uspješno organiziramo i realizujemo. Počeci našeg poslovanja i razvoja vezani su za period ekonomske krize (recesije), i uprkos pooštrenim uslovima koji su vladali na tržištu u tom periodu, uspjeli smo se dobro pozicionirati i osigurati kontinuitet poslovanja. Za ovako kratak period možemo reći da smo postigli zavidne razultate, uzevši u obzir broj i značaj kompanija sa kojima smo ostvarili saradnju, a i projekte koje smo uspješno realizirali.

Agencija SKY Media je podijeljena u dva sektora.

Prvi sektor nudi outdoor i indoor oglašavanje. Osnovni zadatak vanjskog ili outdoor oglašavanja je da prenese pravu poruku, pravim posmatračima, u pravo vrijeme i na pravom mjestu. S obzirom da je velika frekvencija vozila i ljudi osnovna snaga ovog vida oglašavanja, potrebne su i atraktivne lokacije, koje u kombinaciji sa kvalitetnim dizajnerskim rješenjem, na najefikasniji način treba da stignu do potrošača.

Osnovna obilježja indoor oglašavanja su dugotrajan kontakt sa porukom – ne može se isključiti ili odložiti, i trajan utisak koji ostavlja reklama – potrošači su bez odvlačenja pažnje fokusirani na reklamu.

Drugi sektor bavi se event menadžmentom. Činjenica je da se velike kompanije sve više opredjeljuju za direktan marketing, odnosno da svoje nove proizvode žele direktno predstaviti krajnjim potrošačima. Event tim SKY Medije je spreman odgovoriti i na najzahtjevnije ideje i želje svojih partnera.

MisijaNaša misija je da vizuelnim putem, koristeći riječi i slike prenesemo poruku naših klijenata krajnjim potrošačima.

VizijaPostati jedna od najpoznatijih marketinških agencija u BiH i biti poznati po najbolje organizovanim eventima na području BiH i regiona.